Obraz kobiety otoczonej dziećmi, pracującej na laptopie